ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 3 ราคา 800 บาทขึ้นไป article

 

ร้านแคทลียา     ช่อเฟอเรโรสวยที่สุด  

รับออเดอร์วาเลนไทน์ 2018 แล้วนะคะ   Line ID : pakkylily หรือ

โทร.0890113591 รับประกันคุณภาพและบริการเหมือนเดิมค่า^___^ 

วัสดุที่ห่อตัวชอกโกแลตเฟอเรโรทางร้านจะเลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ทอแบบพิเศษไม่หลุดลุ่ยง่าย

ช่อเฟอเรโรหน้า 1  3  4  5

 

 

F013

เฟอเรโร 12 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบในชอกโกแล๊ต)

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทองไม่หลุด

ลุ่ยแล้ว นำแต่ละลูกมาห่อ

รวมกันเป็นช่อด้วยกระดาษ

สาสีครีม ป่านธรรมชาติ

สีน้ำตาล 

 

 

 

 ราคา  900 บาท

F014

เฟอเรโร 8  ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบในชอกโกแล๊ต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลม ด้วยกระดาษ สาสี

น้ำตาล ป่านธรรมชาติสีน้ำ

ตาลผูกโบว์ด้วยเชือกราเฟีย

สุดเก๋  มีตุ๊กตาหมีน่ารัก

ขนาดกลาง(20cm) เกาะช่อ

เพิ่มความน่ารักสดใส

  ราคา 900  บาท

F015

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูก

ห่อด้วยความปราณีต(ไม่ใช้

ไม้เสียบในชอกโกแล๊ต)

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทองไม่หลุด

ลุ่ยแล้ว นำแต่ละลูกมาห่อ

รวมกันเป็นช่อด้วยกระดาษ

สาสีครีม ป่านธรรมชาติ

สีน้ำตาล  พร้อมตุ๊กตาขนาด

กลางเกาะช่อน่ารักมาก

 

 

ราคา 1000  บาท

 

 

 

เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบที่ตัวช็อกโกแลต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลมด้วยกระดาษสา

และป่านสีน้ำตาล

โบว์สีแดง  พร้อมหมีน่ารัก

ขนนุ่ม

 ราคา 1700 บาท

 

 

 

 เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบที่ตัวช็อกโกแลต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลมด้วยกระดาษสา

และป่านสีน้ำตาล

โบว์สีแดง  พร้อมหมีน่ารัก

ขนนุ่ม

 ราคา 1700 บาท


 

 

 

 

 

 เฟอเรโร 30 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบที่ตัวช็อกโกแลต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลมด้วยกระดาษสา

และป่านสีน้ำตาล

โบว์สีแดง  พร้อมหมีน่ารัก

ขนนุ่ม

 ราคา 1800 บาท

 

 

 

 

F016

เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบที่ตัวช๊อกโกแล๊ต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลมด้วยกระดาษสาสีครีม

ป่านกระสอบ  โบว์สีแดง-เงิน

 ราคา 1300 บาท

 

 

 

 

 

 

F017

เฟอเรโร 8 ลูกแต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีต(ไม่ใช้ไม้

เสียบที่ตัวช๊อกโกแล๊ต)ด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำแต่

ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อ

กลมด้วยกระดาษสาสีครีม

และป่านธรรมชาติสีน้ำตาล

โบว์สีแดง  พร้อมหมีน่ารัก

ขนนุ่ม

 ราคา 1200 บาท

F018

เฟอเรโร 59 ลูก แต่ละลูก

ห่อด้วยความปราณีตด้วย

วัสดุสุดหรูสีทองแล้วนำมา

ห่อรวมกันด้วยกระดาษสา

สีครีมและรามี่สีขาวโบว์สี

ทอง

ราคา   3200  บาท

 

 

 

F0184

เฟอเรโร 10 ลูก แต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีตด้วยวัสดุสุด

หรูสีทองแล้วนำมาห่อรวมกัน

ด้วยกระดาษสาและป่านธรรมชาติ

โบว์สีแดง ตุ๊กตาโดเรมอนอุ้มช่อ

น่าร๊ากกก

 

ราคา 1500 บาท

F0185

เฟอเรโร 9 ลูก แต่ละลูกห่อ

ด้วยความปราณีตด้วยวัสดุสุด

หรูสีทองแล้วนำมาห่อรวมกัน

ด้วยกระดาษสาและป่าน

ธรรมชาติโทนสีน้ำตาล

โบว์สีแด๊ง แดง

 

ราคา 1100 บาท

F0186

เฟอเรโร 20 ลูก ห่อด้วยขนนก

สุดหรูสีแดงแล้วนำมาห่อรวมกัน

ด้วยกระดาษสาสีแดงและรามี่สี

ขาวโบว์สีแด๊ง แดง

หมีสีขาวเสื้อถัก ขาวแดง กระ

โปรงยีนส์

 

ราคา 1600 บาท

 

 

 
ช่อเฟอเรโร

ช่อเฟอเรโรหน้าที่1 article
ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 2 ราคา 150 บาทขึ้นไป article
ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 4 ราคา 1000 ขึ้นไป
ช่อเฟอเรโรหน้าที่5
ตุ๊กตา
ของขวัญรับปริญญาCopyright © 2010 All Rights Reserved.