ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
ช่อเฟอเรโรหน้าที่1 article

ช่อเฟอเรโร รอชเชอร์ ของขวัญสุดพิเศษ สำหรับคนพิเศษ

 

ร้านแคทลียา     ช่อเฟอเรโรสวยที่สุด  ตุ๊กตาน่ารัก ราคาเบาๆ

รับออเดอร์วาเลนไทน์ 2018 แล้วนะคะ   Line ID : pakkylily หรือ

โทร.0890113591

 

รับประกันคุณภาพและบริการเหมือนเดิมค่า^___^ 

วัสดุที่ห่อตัวชอกโกแลตเฟอเรโรทางร้านจะเลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ทอแบบพิเศษไม่หลุดลุ่ยง่าย

ช่อเฟอเรโรหน้าที่  1  3  4  5

F001   ราคา 1500 บาท

เฟอเรโร 14 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสา และป่านสี

หวานมาก พร้อมน้องหมีใส่เสื้อ

Love ขนาด 23" น่าร๊ากกกก

F002 ราคา 1500 บาท

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสา และป่าน

ธรรมชาติสีน้ำตาล พร้อมโดเร

มอน ลิขสิทธิ์แท้ ขนาด 20"

F003 ราคา 1300 บาท

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสา และป่าน

ธรรมชาติสีน้ำตาล พร้อมหมี

wonder bear ไซส์ M

F004 ราคา 1200 บาท

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแลต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสา และป่าน

ธรรมชาติ พร้อมน้องหมี ขนนุ่มน่ารัก

F005       ราคา 2800 บาท

เฟอเรโร 50 ลูกแต่ละลูกห่อด้วยความปราณีต

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง  แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

แล้วห่อด้วยกระดาษสาและป่านกระสอบ  ติดโบว์สีน้ำตาล

 

 

F611  ราคา   1300 บาท

เฟอรเรโร 20 ลูก  แต่ละลูกห่อด้วยวัสดุสีทอง ไม่หลุดหลุ่ยง่าย

นำมาห่อรวมกันเป็นช่อ แล้วห่อช่อด้วยกระดาษสาและป่าน

กระดาษสา   ติดโบว์สีแดง

 

 

 

 

 

F061      ราคา 2300 บาท

เฟอเรโร 30 ลูกแต่ละลูกห่อด้วยความปราณีต

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง  แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

แล้วห่อด้วยกระดาษสาและป่านธรรมชาติ  ติดโบว์สีแดง

พร้อมน้องหมีอุ้มช่อ

 

 

 

F062       ราคา 1500 บาท

เฟอเรโร 24 ลูกแต่ละลูกห่อด้วยความปราณีต

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง  แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

แล้วห่อด้วยกระดาษสาและป่านธรรมชาติ  

 

 

 

F063       ราคา 1300 บาท

เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อด้วยความปราณีต

ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง  แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

แล้วห่อด้วยกระดาษสาและป่านกระสอบ  ติดโบว์สีแดง

 

 

F097

เฟอเรโร 99 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาสีครีม และ

ป่านสีน้ำตาล โบว์สีทองหรูมาก

ราคา 5200 บาท

F098

เฟอเรโร 50 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาสีครีม และ

ป่านสีน้ำตาลเข้ม โบว์สีทอง

ราคา 2800 บาท

F099

เฟอเรโร 40 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีตด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาสีครีม และ

ป่านสีขาว โบว์สีทอง พร้อมหมี

wonder bear ขนาด XL

ราคา 3000 บาท

 

F910

เฟอเรโร 40  ลูกแต่ละลูก ห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาสีครีม และ

ป่านสีขาว โบว์สีทองหรูมาก

ราคา  2200 บาท

 F911

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูก ห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาและป่านธรรมชาติ

พร้อมตุ๊กตาอุ้มช่อ

ราคา  1290 บาท

F912

เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

ด้วยกระดาษสาสีครีม รามี่สีครีม

 

ราคา  1300  บาท

F0913

เฟอเรโร 24  ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสี

ทองแล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวม

กันด้วยกระดาษสาสีครีม รามี่สี

น้ำตาลทอง

 ราคา  1500  บาท

F914

เฟอเรโร 30 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

ห่อช่อกลม ด้วยกระดาษสาสี

น้ำตาล รามี่สีน้ำตาล

 ราคา  1800  บาท

 

 

F915

เฟอเรโร 30 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกัน

ด้วยกระดาษสาสีครีม รามี่สีครีม

 

 

 

 ราคา  1800  บาท

 

F 916

เฟอเรโร 20 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อยาว

ด้วยกระดาษสาสีชมพู รามี่สีขาวสุดหรู

พร้อมหมีสีม่วงไฮโซ๊ ไฮโซ  หมีแบบด้านล่างนะคะ

 

ราคา 1700 บาท  

F 917

เฟอเรโร 28 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อกลม

ด้วยกระดาษสาสีเขียว รามี่สีขาวสุดหรู

พร้อมหมีสีชาเขียวไฮโซ๊ ไฮโซ  หมีแบบด้านล่างนะคะ

 

ราคา 2000

F 918

เฟอเรโร 10 ลูกแต่ละลูกห่อด้วย

ความปราณีต(ไม่ใช้ไม้เสียบใน

ชอกโกแล๊ต)ด้วยวัสดุสุดหรูสีทอง

แล้วนำแต่ละลูกมาห่อรวมกันเป็นช่อกลม

ด้วยกระดาษสาสีชมพู ป่านธรรมชาติสีน้ำตาลอมม่วง

พร้อมหมีสีม่วงอ่อนขนนุ่มั๊กมาก หมีแบบด้านล่างนะคะ

ราคา 1200

 

****ทุกช่อสามารถเพิ่มจำนวนเฟอเรโรได้****

เฟอเรโรทุกลูกเก็บได้ถึงวันที่   01/08/2562

บริการส่งด้วย messenger (Lalamove) ค่าขนส่งตามระยะทาง

 

ช่อเฟอเรโร่ ช่อชอกโกแลต สำหรับคนพิเศษ ในโอกาสพิเศษ วันเกิด รับปริญญา วาเลนไทน์  

สนใจโทรหาแม่ค้าได้ 0890113591

 
ช่อเฟอเรโร

ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 2 ราคา 150 บาทขึ้นไป article
ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 3 ราคา 800 บาทขึ้นไป article
ช่อเฟอเรโร หน้าที่ 4 ราคา 1000 ขึ้นไป
ช่อเฟอเรโรหน้าที่5
ตุ๊กตา
ของขวัญรับปริญญาCopyright © 2010 All Rights Reserved.