ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
การจัดส่ง

การรับสินค้า

1. ส่งไปรษณีย์  EMS      ค่าส่ง 100 บาท ต่อหนึ่งกล่องพัสดุ

    (เฉพาะตุ๊กตา,เฟอเรโร)

2. ส่งไปรษณีย์ EMS แบบรับประกัน  ค่าส่ง 150 บาทขึ้นไป ประกันตามมูลค่าสิ่งของ

   (เฉพาะช่อแบงก์)

3. ส่งเคอรี่  ค่าส่ง 150 บาท ต่อกล่อง (เฉพาะตุ๊กตา,ช่อเฟอเรโร)

4. ส่งด้วย messenger      ค่าส่งตามระยะทาง (บริการส่งด้วย LaLa move)

5. นัดรับ  แฟชั่นไอส์แลนด์  หรือ  Maxvalu คู้บอน หรือ หมู่บ้านบุรีรมย์ คู้บอน41

 

ส่งไปรษณีย์และเคอรี่  แพคให้อย่างดี  ไม่พังค่ะ   ส่งมาเกือบ10 ปี ไม่เคยมีเสียหาย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.