ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot




ช่อดอกไม้พับจากแบงค์

M 001  30 ดอก

เงินในช่อ แบงก์ห้าสิบ 90 ใบ (4500 บาท)

ค่าทำ 3000 บาท

รวม  7500 บาท

M 0011  10 ดอก

เงินในช่อ  แบงก์ร้อย 30 ใบ (3000 บาท)

ค่าทำ 1000 บาท

รวม 4000 บาท

ช่อ 10  ดอก  แบงก์ 30 ใบ

-มูลค่าเงินในช่อ  3000 บาท

-ค่าทำ 1000 บาท

-เพิ่มใบยูคา  200 บาท

รวม   4200 บาท

ช่อ  16 ดอก แบงก์  48 ใบ

-มูลค่าเงินในช่อ 2400 บาท

-ค่าทำ 1600 บาท

รวม  4000 บาท

 

M002  แบงก์ร้อย 10 ดอก   (แบงก์ 30 ใบ)

-มูลค่าเงินในช่อ  3000 บาท

-ค่าทำ  1000 บาท  (รวมค่าพับ ทำช่อ  ดอกแซมเดซี่ )

-เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์  200 บาท  (ใบยูคา และเดซี่เพิ่ม)

รวม  4200 บาท

 

M003  แบงก์ร้อย 15 ดอก (แบงก์ 45 ใบ)

-มูลค่าเงินในช่อ 4500 บาท

-ค่าทำ 1500 บาท(  ค่าพับ  ทำช่อ ดอกแซเดซี่)

-เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 200 บาท(ใบยูคา และดอก ไฮเดรนเยีย)

รวม 6,200 บาท  (ถ้าเพิ่มเฟอเรโรตามแบบ 6,800 บาท)

M004 15 ดอก

เงินในช่อ​ แบงก์​ร้อย​ 45​ ใบ

ค่าทำ1500บาท

ตุ๊กตา​หมี22นิ้ว490บาท

รวม  6490  บาท

M005 14​ ดอก

เงินในช่อ​ แบงก์​ร้อย​ 42​ ใบ

ค่าทำ1400 บาท

ตุ๊กตา​หมีขนาด13นิ้ว​ 390​ บาท

รวม  5990  บาท

 M006 12  ดอก

เงินในช่อ​ แบงก์​ร้อย​ 36​ ใบ

ค่าทำ1200บาท

 รวม  4800 บาท

M007​ แบงก์​ร้อย6ดอก​ แบงก์​ห้าสิบ​ 8​ ดอก

เงินในช่อ​ แบงก์​ร้อย18ใบ​ แบงก์​ห้าสิบ24ใบ

ค่าทำ1400บาท

 รวม  4400 บาท

 

M008

 

M009

 

M010  10 ดอก

เงินในช่อ  แบงก์ห้าสิบ 30 ใบ

ค่าทำ 1000 บาท (ช่อนี้เพิ่มดอกไม้ผ้าอีก100 บาท)

รวม  2600 บาท

M011  14 ดอก

เงินในช่อ  แบงก์ร้อย6ดอก = 18 ใบ  / แบงก์ห้าสิบ 8 ดอก = 24 ใบ

ค่าทำ 1400 บาท

รวม  

M012  15​ ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ร้อย​ 45ใบ

ค่าทำ1500บาท

ช่อนี้เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์​200บาท

รวม​  6200​ บาท

 

M013  1 ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ร้อย​ 3​ ใบ​

ค่าทำ400บาท

น้องหมีขนนุ่มขนาด22นิ้ว​ 490บาท

รวม​   1190​ บาท

M014  15​ ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ร้อย​ 45​ ใบ

ค่าทำ1500บาท

M015  15​ ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ห้าสิบ​ 45​ ใบ

ค่าทำ1500บาท

 

M016

เงินในช่อ 1500 บาท (แบงก์ห้าร้อย3ใบ)

ค่าทำ  400 บาท

หมี 22 นิ้ว 490 บาท

รวม  2,390 บาท

M017

เงินในช่อ 4500 บาท( แบงก์ร้อย 15 ดอก  ดอกละ 3 ใบ)

ค่าทำ  1500 บาท

เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 200 บาท

รวม   6200 บาท

M018  30 ดอก

เงินในช่อ  แบงก์พัน 90 ใบ

ค่าทำ 3000 บาท

M019  20 ดอก

เงินในช่อ  แบงก์ร้อย 60 ใบ

ค่าทำ  2000 บาท

M 020  15ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ร้อย​ 45 ใบ

ค่าทำ 1500บาท

เพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์  200 บาท

รวม  6,200 บาท

 M021  24​ ดอก

เงินในช่อ​ 7200บาท

ค่าทำ   2400บาท

รวม  9600  บาท

 

 

M022  12​ ดอก

เงินในช่อ​  36ใบ

ค่าทำ1200บาท

รวม​  4800บาท

 

 

M023  10  ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ร้อย30ใบ

ค่าทำ1000บาท

รวม4000บาท

M024​  15​ ดอก

เงินในช่อ​  แบงก์​ห้าสิบ​ 45ใบ

ค่าทำ1500บาท

รวม​ 3750​ บาท

M025  20​ ดอก

เงินในช่อ​ แบงก์​ห้าสิบ​ 60​ ใบ

ค่าทำ2000บาท

รวม​  5000บาท

M026 ช่อ 16 ดอก

แบงก์ห้าสิบ 48 ใบ  เป็นเงิน 2400 บาท

ค่าทำ 1600 บาท

รวม  4000 บาท

M027 ช่อ 20 ดอก  

แบงก์ห้าสิบ  60 ใบ  3000 บาท

ค่าทำ 2000 บาท

รวม  5000 บาท

M028  ช่อ 14 ดอก

แบงก์ร้อย 42 ใบ เป็นเงิน  4200 บาท

ค่าทำ 1400 บาท

รวม  5600 บาท

M 029 ช่อ 24 ดอก

แบงก์ร้อย 72 ใบ เป็นเงินในช่อ​ 7200บาท

ค่าทำ   2400บาท

รวม  9600  บาท

M020 แบงก์ร้อย  9 ดอก จัดรวมกับกุหลาบผ้า

เงินในช่อ แบงก์ร้อย 27 ใบ  เป็นเงิน 2700 บาท

ดอกกุหลาบผ้า 12 ดอก   

ราคา  4500 บาท

M021 แบงก์ห้าสิบ 16 ดอก

เงินในช่อ แบงก์ห้าสิบ 48 ใบ เป็นเงิน 2400 บาท

ค่าทำ  1600 บาท

รวม  4000 บาท

 

 

ราคาค่าจัด

 

  1. ราคาค่าพับ และค่าเข้าช่อ ดอกละ 100 บาท  (ไม่รวมมูลค่าของแบงค์) ขั้นต่ำ 10 ดอก ต่อช่อ
  2. มูลค่าของแบงค์ ขึ้นกับจำนวนของดอก (1 ดอกใช้แบงค์ 3 ใบ)
  3. ถ้าให้ตุ๊กตาหมีอุ้มช่อด้วย  สามารถเลือกตุ๊กตาได้จากหน้า ตุ๊กตา
  4. สามารถเลือกโทนสีของกระดาษห่อได้ค่ะ
  5. ทุกช่อเพิ่มดอกไม้ประดิษฐ์ให้มากขึ้นได้  100 บาทขึ้นไปค่ะ

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.